Golden Visa & Residència a Espanya

1-08-2016

Els ciutadans de països que no pertanyen a la UE poden obtenir la residència espanyola a canvi d’una inversió en el sector immobiliari.

 • El govern espanyol ja ha aprovat la llei. A continuació, tot el que ha de saber en relació a la Golden Visa:Condicions d’inversió
 • Invertir 500.000 € o més en el sector immobiliari a Espanya
 • Es considera tot tipus de propietat (residencial, turístic, rural, comercial o industrial) o bé una combinació de diversos
 • No és necessari estar a Espanya 183 dies a l’any
 • Els fons han de procedir de fonts transparents conformes a la legislació actual

Els seus drets seran

 • Quedar-se a Espanya per un període màxim d’un any
 • Possibilitat per a la seva esposa/marit i els seus fills menors d’edat de sol·licitar la residència espanyola simultàniament.
 • Viatjar sense visa en l’espai Schengen (26 països de la Unió Europea)
 • Estar autoritzat a tenir una residència fiscal fora d’Espanya

El sol·licitant haurà d’acreditar el compliment dels següents requisits

 • No trobar-se irregularment en territori espanyol
 • Ser major de 18 anys
 • No haver rebutjat l’entrada en cap dels països amb els quals Espanya tingui signat un conveni (països Schengen).
 • Comptar amb una assegurança pública o una assegurança privada mèdica autoritzada per operar a Espanya
 • Disposar de recursos econòmics suficients per cobrir les despeses personals i de la  família durant l’estància.

Renovar la seva autorització de residència

 • Un cop realitzada la inversió, i després del primer any, els inversors poden sol·licitar l’autorització per a residir a Espanya durant 2 anys i renovable per 2 anys més després d’aquesta data. Sempre i quan es mantingui el llindar d’inversió de 500.000€ l’any.
 • Les propietats es poden comprar o vendre durant aquest període
 • Després de 5 anys de residència continua, els inversors poden sol·licitar la residència permanent a Espanya

NuvoBarcelona pot ajudar-lo a presentar la seva candidatura

  • Trobar una propietat
  • Sol·licitar la VISA
  • Gestió Immobiliària