El programa Golden Visa va destinat a inversors de fora de la Unió Europea, permetent la seva residència i la de les seves famílies a Espanya. És una forma ràpida i senzilla d'aconseguir un Visat de residència de fins a 2 anys, amb possibilitat de renovar-lo per períodes de 5 anys consecutius.


Aquest Visat s'obté invertint 500.000 € o més en una propietat a Espanya. Des de NuvoBarcelona tenim una àmplia experiència gestionant i aconseguint aquest tipus de permisos.

Així mateix, se li atorgarà la residència a Espanya als seus familiars directes i dependents, és a dir al seu cònjuge, als seus fills menors d'edat, als seus fills majors d'edat econòmicament dependents i fins i tot als seus pares.


La Golden Visa Espanya, a més de permetre residir en el territori nacional li donarà accés a una gran quantitat de beneficis dels quals només els residents a Espanya poden gaudir.
A NuvoBarcelona disposem d'un servei legal especialitzat en l'adquisició de béns immobles per part de clients estrangers.

Quins beneficis atorga el Golden Visa?

Dret a residir i treballar a Espanya durant 2 anys.

Dret a viatjar a Espanya i a tots els 27 països de la zona de Schengen sense visat.

Ser propietari d'un habitatge a Espanya, el mercat immobiliari té una gran revaloració.

Realitzar una inversió rendible i segura.

Gaudir de Barcelona, la seva cultura i les seves costes, una de les ciutats més atractives del món per la seva qualitat de vida.

Gaudir de la seguretat jurídica i civil de la Unió Europea.

Com s'obté?

 

 

Aquest visat se sol·licita al realitzar una inversió en un bé immobiliari de més de 500.000 € en capital propi, tenint accions o dipòsits bancaris de més de 1.000.000 € o invertint en deute públic.

Així mateix, hi ha la possibilitat de sol·licitar-emprenent a Espanya amb projectes empresarials d'interès general (amb la creació de llocs de treball, que aportin innovació científica i tecnològica al país, etc.).